Wat houdt een Grin aandoening in? 

Grin betekent: Glutamate Receptor Ionotropic NMDA receptor. Grin aandoeningen hebben effect op de productie en de werking van de neurotransmitters in de hersenen. Grin komt voor in twee varianten: gain of function en loss of function. 

Heel kort door de bocht kan gesteld worden dat de neurotransmitters in het geval van gain of fuction overactief zijn. De communicatie tussen de hersencellen wordt dan een grote kakofonie waarin de boodschap verloren gaat. Bij loss of function is er te weinig van de neurotransmitter aanwezig of werkt deze niet goed. Hierdoor komt de communicatie tussen de hersencellen niet of slechts mondjesmaat tot stand en kan de boodschap slechts met moeite worden overgebracht. 

In presentaties wordt gain of function vaak visueel gemaakt met een plaatje van een overstroming of tsunami terwijl loss of function wordt verbeeld door een vrijwel uitgedroogde rivierbedding waarin maar een klein stroompje water is overgebleven. 

Hier komt nog bij dat er door de mutatie in de grin genen vaak ook een soort mutante vorm van de neurotransmitter geproduceerd wordt. Deze verergert de problemen vaak nog eens extra en zorgt ook voor complicaties bij de behandeling van Grin aandoeningen met medicatie. Theoretisch kun je immers stellen dat als je de werking en / of de productie van de aanwezige neurotransmitters met behulp van medicatie verbetert, de klachten ook dienovereenkomstig zouden moeten verminderen. Echter medicatie heeft niet alleen effect op de “goede“ neurotransmitters maar ook op deze mutante neurotransmitters. Helaas leidt medicatie dan soms toch tot een averechts effect. 

Scroll to Top