Hoe vaak komen Grin aandoeningen voor? 

Grin aandoeningen zijn zeer zeldzaam. Doktoren en onderzoekers vermoeden echter dat er ook nog veel patiënten zijn bij wie de diagnose nog niet is gesteld. 

Onderstaande informatie is afkomstig van de CureGrin website (https://curegrin.org).

Met behulp van het algoritme van López-Rivera en collega’s berekende professor Dr. Andreas Lemke van de Universiteit van Leipzig dat Grin-stoornissen als gevolg van varianten in Grin1, Grin2A, Grin2B of Grin2D voorkomen bij één op de 5.208 geboorten (19,2 babies per 100.000 geboorten).

Voor Grin1 is de voorspelde incidentie per 100.000 geboorten 5,45, wat betekent dat van elke 100.000 geboren baby’s, ongeveer 5 baby’s een de novo Grin1 variant zouden hebben.

Voor Grin2A is de voorspelde incidentie per 100.000 geboorten 3,23. Dit betekent dat van elke 100.000 baby’s die worden geboren, ongeveer 3 baby’s een de novo-Grin2A variant zouden hebben.

Voor Grin2B is de voorspelde incidentie per 100.000 geboorten 5,91, wat betekent dat van elke 100.000 baby’s die worden geboren, ongeveer 6 baby’s een de novo-Grin2B variant zouden hebben. GRIN2B lijkt hiermee de vaakst voorkomende Grin aandoening te zijn.

Voor Grin2D is de voorspelde incidentie per 100.000 geboorten 4,61, wat betekent dat van elke 100.000 baby’s die worden geboren, ongeveer 4-5 baby’s een de novo-Grin2D variant zouden hebben. Volgens deze voorspelling zouden er dan meer Grin2D gevallen moeten zijn dan er op dit moment wereldwijd bekend zijn. Op dit moment zijn er namelijk slechts ongeveer 25 gevallen van Grin2D wereldwijd bekend. Een mogelijke verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat Grin2D minder tolerant is, waardoor minder embryo’s tot de geboorte overleven.

Scroll to Top