Overige algemene behandeling voor Grin aandoeningen:

Naast behandeling met specifieke medicatie voor de Grin mutatie hebben kinderen met Grin aandoeningen baat bij fysiotherapie, ergotherapie, logopedie (waarbij bij non verbale en beperkt verbale kinderen zeker aandacht moet worden besteed aan communicatie ondersteunende middelen aangezien gebarentaal vaak motorisch te uitdagend is) en orthopedagogie voor ondersteuning en stimulering van de ontwikkeling. 

Daarnaast kunnen meer gespecialiseerde fysieke therapieën zoals de Anat Baniel Method, Feldenkrais en de Waldon Approach nuttig zijn. Voor ondersteuning met leren is de Feuerstein methode zeer aan te bevelen.  

Als onderdeel van de logopedie en de spraak / taal ontwikkeling is ook de Hanen Therapie voor ouders zeer aan te bevelen.

Scroll to Top