Ketogeen dieet:

Er zijn bij Grin aandoeningen ook positieve resultaten gehaald met een ketogeen dieet. 

De inzet van een ketogeen dieet bij de behandeling van bepaalde vormen van epilepsie is vrij algemeen bekend. Echter bij Grin aandoeningen kunnen ook patiënten zonder epilepsie baat hebben bij een ketogeen dieet. Bij haar onderzoek naar Grin1 muizen heeft dr. Ramsey ontdekt dat sommige muizen minder effectief zijn in de verwerking van glucose in de hersenen. De hersenen komen hierdoor als het ware brandstof / energie tekort en kunnen hierdoor niet optimaal functioneren. Hoewel de hersenen maar 1 tot 1,5 kilo van het totale lichaamsgewicht uitmaken, zijn ze namelijk verantwoordelijk voor maar liefst 20% van de totale glucose behoefte van het lichaam. 

Door het aanbieden van een ketogeen dieet, wordt glucose als brandstof van het brein vervangen door ketonen, hetgeen een positief effect op de werking van het brein kan hebben. 

Let wel dat in geval van een complexe medische aandoening zoals Grin, en zeker in geval van kinderen, een ketogeen dieet altijd onder toezicht van een arts moet worden aangeboden. 

Scroll to Top