Medicatie:

Alvorens de navolgende medicatie te overwegen, is het van groot belang om eerst vast te stellen of de mutatie van het kind resulteert in Gain of Function of Loss of Function. Medicatie voor Gain of Function werkt namelijk vaak averechts voor Loss of Function en vice versa. 

In geval van Gain of Function zijn de neutotransmitters overactief wat ertoe leidt dat de communicatie tussen de hersencellen een grote kakofonie wordt waarin de boodschap vaak verloren gaat. 

In geval van Loss of Function zijn de neurotransmitters juist niet actief genoeg of zijn deze in onvoldoende mate aanwezig. De communicatie tussen de hersencellen komt hierdoor slechts mondjesmaat tot stand en de boodschap kan niet of nauwelijks worden overgebracht.

Gain of Function

Bij Gain of Function zijn positieve resulataten gezien bij de behandeling met memantine en bumetanide. Dit zijn medicijnen voor andere aandoeningen (respectievelijk een middel tegen Alzheimer en een diureticum, plaspil) die als nevenwerking een dempende werking hebben op de overactieve neurotransmitters. Ook vindt soms behandeling met magnesium plaats. 

Momenteel organiseert het bedrijf Grin Therapeutics in Spanje en in Nederland (in het Encore Grin Expertise Centrum in het Erasmus UMC en in het UMC Utrecht / WKZ) clinical trials voor Radiprodil. Deze trials worden binnenkort ook opgestart in Duitsland, ItaIië en in de VS. 

Radiprodil is momenteel niet op de markt verkrijgbaar en is alleen goed gekeurd door respectievelijk de Europese EMA en de Amerikaanse FDA voor gebruik binnen deze clinical trials Het is een zogenaamde orphan drug, en is ontwikkeld voor neuropathische pijnen (zenuwpijnen). Tijdens de toenmalige clinical trials hiervoor bleek Radiprodil echter onvoldoende effectief en het is uiteindelijk nooit op de markt gebracht voor de behandeling van neuropathische pijnen.

De onderzoekers hadden echter het vermoeden dat Radiprodil een positief effect kon hebben op Grin2B Gain of Function patiënten en dan met name op epilepsie en gedragsproblemen. Dit vermoeden werd bevestigd in een kleine clinical trial (slechts 3 deelnemers) waarbij Radiprodil werd ingezet voor de behandeling van infantiele spasmen. Alle deelnemertjes lieten daarbij een flinke afname van de aanvallen zien en één deelnemertje was zelfs helemaal aanvalsvrij.

De clinical trials voor Radiprodil zien op dit moment op kinderen tot 12 jaar (bij aanvang van de trial) met Grin2B Gain of Function die minimaal 4 epileptische aanvallen per week hebben en / of die ernstige gedragsproblemen hebben.

Het is echter de verwachting dat de trial in de toekomst ook wordt uitgebreid naar oudere kinderen en naar kinderen met één van de andere Grin varianten: Grin1, Grin2A of Grin2D.

Loss of Function

Bij Loss of Function worden positieve resultaten behaald met het voedingssuplement L-serine. Dit komt van nature voor in kip, kalkoen, eieren, mais, amandelen en soja producten maar wordt ook door het lichaam zelf aangemaakt. Suppletie met 0,5 gram L-serine per kilo lichaamsgewicht per dag (verdeeld over 3 tot 4 giften) heeft een positief effect op de werking van de neurotransmitter. Met name cognitie, motoriek en communicatie laten dan verbetering zien. 

De behandeling met L-serine komt voort uit onderzoek van dr. Xavier Altafaj Tardio, dr. David Soto en dra Mireia Olivella van Idibell in Barcelona en dra. Angels Garcia Cazorla, metabool kinderarts van het Sant Joan de Déu Hospital in Barcelona. 

Nino en ik zijn er na 2 jaar lobbyen in geslaagd een kleine versie van hun L-serine trial naar het Sint Radboud UMC in Nijmegen cq het AMc in Amsterdam te halen. Ook onze Charlotte werd hier met L-serine behandeld door Professor dr. Clara van Karnebeek, eveneens metabool kinderarts. 

Charlotte heeft veel vooruitgang geboekt met de L-serine. Haar IQ is 10 punten vooruitgegaan, haar MRI is verbeterd en ook een PRPP interview laat objectief significante verbetering zien. Daarbij zijn haar motoriek en reactiesnelheid verbeterd zijn haar executieve functies (planning en uitvoering van handelingen) verbeterd, is ze veel alerter en toont ze veel meer initiatief. 

Naast L-serine zijn er bij kinderen met loss of function ook positieve resultaten behaald met de behandeling met piracetam. Dit medicijn is oorspronkelijk bedoeld voor de behandeling van alzheimer en dementie en heeft een positief effect op cognitie, geheugen en concentratie. 

Scroll to Top