De toekomst:

Dit is een onderwerp waar we ons allemaal zorgen over maken en er komt het nodige bij kijken: qua praktische zaken die geregeld moeten worden maar zeer zeker ook qua emotie. 

Huisvesting:

Allereerst natuurlijk de vraag waar komt je kind straks terecht. Welke zorg heeft je kind nodig. Waar kan en wil het kind dan gaan wonen? Heeft het kind het hier naar zijn zin en wordt er wel de juiste zorg geboden. 

Dit is natuurlijk erg persoonlijk en hangt ook sterk af van de behoeften van je kind. Ik denk dan ook niet dat ik daar veel zinnigs over kan zeggen. Wel wil ik kwijt dat het verstandig is om hier tijdig over na te denken. De wachtlijsten voor opname in een tehuis of instelling voor begeleid wonen zijn namelijk ellenlang. Vaak kan het jaren duren voor een kind in een instelling van zijn of haar voorkeur geplaatst kan worden. Het is dan ook niet verstandig om pas over huisvesting na te gaan denken als het thuis, om wat voor reden dan ook “niet meer gaat”. Het risico dat het kind dan de eerste de beste plek moet accepteren en hier niet op zijn plek is, is dan erg groot. 

Bewind en curatele: 

Er zit echter ook een ander aspect aan de toekomst. De meeste, zo niet al onze kinderen hebben een verstandelijke beperking. Dit betekent dat ze, als ze 18 zijn, niet in staat zijn hun eigen financiële belangen te behartigen en ze onder bewind of curatele moeten worden gesteld. Bewind of curatele wordt door de rechter opgelegd en er wordt een bewindvoerder of curator aangesteld. 

Curatele is een zwaardere maatregel dan bewind. Bij bewind mag een kind niet alleen beslissingen nemen maar wel samen met de bewindvoerder. Bij curatele mag een kind echter helemaal geen beslissingen nemen en wordt alles door de curator voor hem bepaald. Natuurlijk moeten zowel een bewindvoerder als een curator in het beste belang van het kind handelen en beiden moeten periodiek verantwoording afleggen bij de rechter. Een bewindvoerder of curator mag een familielid zijn, maar het kan ook een onafhankelijke derde zijn. 

https://www.rechtspraak.nl/Onderwerpen/Bewind

https://www.rechtspraak.nl/Onderwerpen/Curatele

https://www.vlaanderen.be/bescherming-en-bewind-voor-meerderjarigen

Vermogensplanning:

Een ander aspect wat aandacht verdient is een eventuele nalatenschap. Ook een kind met een beperking is voor de wet volledig erfgenaam en krijgt bij overlijden van de ouders een volledig kindsdeel. Of dit verstandig is, is de vraag. Als een kind vermogen heeft, zal dit meetellen voor de eigen bijdrage voor de WLZ (Wet Langdurige Zorg). In de praktijk komt dit er vaak op neer dat het kind effectief zelf geen plezier van zijn vermogen heeft en dit volledig naar de WLZ bijdrage gaat. Ook is het erg ongunstig als het kind overlijdt. Het kind zal zelf geen erfgenamen (partner en kinderen) hebben waardoor een erfdeel naar broers of zussen of nog verder verwijderde verwanten -(achter) neven en nichten – gaat. Hiervoor gelden erg hoge successietarieven. Tijdige vermogensplanning is dan ook zeker aan te raden. 

Onderstaand artikel geeft een idee waar aan gedacht moet worden, maar het is raadzaam om tijdig advies op maat in te winnen. 

https://degrasboom.nl/wp-content/uploads/2018/11/artikel-Notarisklerk-Erven-door-mensen-met-een-verstandelijke-beperking.pdf

https://www.notaris.be/nieuws-pers/detail/4-denkpistes-voor-ouders-met-een-meerderjarig-zorgenkind

Scroll to Top